ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τη θητεία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άσκησα κοινοβουλευτικό έλεγχο τόσο εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με παρεμβάσεις στην Ολομέλεια, όσο και με επιστολές σε  αξιωματούχους των κοινοτικών οργάνων της ΕΕ και ερωτήσεις στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Επικεντρώθηκα κυρίως στο Κυπριακό και σε θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ.

Παράλληλα εργάστηκα εντατικά σε τομείς που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικονομική κρίση, τον εξτρεμισμό, το ρατσισμό, την τρομοκρατία, την ξενοφοβία τον αντιευρωπαϊσμό, το BREXIT, τα ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά προβλήματα, καθώς και τα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρώπη.

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Για την Κύπρο, θεωρώ ότι ήταν τεράστιο επίτευγμα που χάρη σε δικές μου ενέργειες:

  • Eγκρίθηκε η αύξηση της συγχρηματοδότησης προγραμμάτων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων από 50% σε 85-95% και έτσι αυξήσαμε τις δυνατότητες απορρόφησης κονδυλίων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
  • Εγκρίθηκαν 200 επιπλέον εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2014 και 2021από το περιθώριο του ετήσιου προϋπολογισμού, που μαζί με τα προγράμματα Horizon2020 και COSME για καινοτομία-μικρομεσαίες έδωσαν ώθηση στην οικονομία.
  • Εγκρίθηκε Ψήφισμα για την επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της.
  • Εγκρίθηκε με ομοφωνία η έκθεση της διερευνητικής αποστολής του Μαΐου 2018 στην Αμμόχωστο.
  • Τέθηκε στην Επιτροπή θέμα διακοπής της χρηματοδότησης σε μη δημοκρατικές, απολυταρχικές και κατοχικές αρχές, καθώς και ο πληρέστερος έλεγχος του τρόπου διάθεσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ειδικά από διεφθαρμένα καθεστώτα, και η χρηματοδότηση από την ΕΕ της προσπάθειας για την ανεύρεση των αγνοουμένων στον σκυβαλότοπο Δικώμου.

Πολλαπλές καταγγελίες της Τουρκίας στην ΕΕ για την τουρκική επιθετικότητα. Μετά από ενέργειες της Δρος Ελένης Θεοχάρους το AKP, το κόμμα του Τούρκου Προέδρου εκδιώκεται από την Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) στο οποίο ανήκει η πολιτική ομάδα του ECR

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

– Πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υλοποίηση ίδρυσης ευρωπαϊκής πυροσβεστικής δύναμης η οποία θα καλύπτει όλο τον ευρωπαϊκό νότο.

– Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ).

– Για το ρόλο των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες, σχετικά με τη συνεργασία για την ανάπτυξη.

– Για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»).

– Για την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τις ενταξιακές της Αλβανίας.

– Για την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης.

– Για την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020.

– Για την εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης.

– Για τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: «Μία ώθηση για την ανάπτυξη».

– Για την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες.

– Σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

– Για το νέο Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

– Σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014 γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024).

– Σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης.

– Για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης.

– Σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: του προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013.

– Σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου.

– Για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ιράκ.

– Για την παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών.

– Σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.

– Σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα.

– Για τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες.

– Σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος.

– Για τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα

-Για την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ

– Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία.
– Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.
– Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι.
– Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους ομαδικούς τάφους αγνοουμένων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.
– Πρόταση για θέσπιση Ημέρας Μνήμης Γενοκτονίας Χριστιανικών Ελληνικών πληθυσμών στην Μ. Ασία από την Τουρκία. Εγκρίθηκε επί του παρόντος μόνο από το ECR.
– Ενταξιακές Αλβανίας – δολοφονία Κωνσταντίνου Κάτσιφα:

Ο Επίτροπος Χαν σε απάντηση ερώτησης που είχε υποβάλει η Δρ. Ελένη Θεοχάρους για την πορεία των ενταξιακών διαδικασιών της Αλβανίας για προσχώρηση στην ΕΕ και για την εξιχνίαση της υπόθεσης της δολοφονίας του Έλληνα Βορειοηπειρώτη Κωνσταντίνου Κατσίφα, απάντησε με επιστολή τονίζοντας ότι: “αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εδραίωση του κράτους δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και του δικαιώματος εισ την ζωή, όλων των ατόμων, ενώ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις στους εν λόγω τομείς ως βασικά στοιχεία για τη διαδικασία προσχώρησης”.

Υπερψηφίστηκαν επίσης από την Ολομέλεια και τις Επιτροπές οι κάτωθι εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις στις οποίες ήμουν εισηγήτρια ή σκιώδης εισηγήτρια

ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

– Για τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων στην Τουρκία.
– Για την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.