ΜΗΝΥΜΑ Δρ. ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

Η φωνή του Λαού μας πρέπει να ακούγεται στεντόρεια μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, διακριτή και εμβληματική.

Πιστεύοντας με όλη την δύναμη της ψυχής μου στην σημασία και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχοντας μια βαθιά γνώση των μηχανισμών της Ένωσης, αλλά και των αδυναμιών της, διαθέτοντας τεράστια εμπειρία στην εκτίμηση και στην εφαρμογή του κεκτημένου και τυγχάνοντας του σεβασμού όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω πάρα πολλά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του

Κυπριακού Λαού, όπως είναι:

  • Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων του
  • Η οικονομική ανάκαμψη
  • Η ασφάλεια
  • Ο εκσυγχρονισμός του Κράτους Προνοίας
  • Η εφαρμογή χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων στη Γεωργία και την μεταποίηση
  • Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Η στήριξη των νέων, των φτωχών, των ηλικιωμένων
  • Το Περιβάλλον, που πλήττεται θανάσιμα στον τόπο μας από την ασυδοσία  και  την άγνοια

Πιστεύω ακόμη πως μπορώ να βοηθήσω σημαντικά στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων της ίδιας της Ένωσης και την μετατροπή της Ευρώπης σε χώρα Δημοκρατίας, Ελευθερίας, Δικαιοσύνης, Αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.